Today: Monday 14 June 2021 , 5:03 am


advertisment
search


Uttarakhand Devabhumi Matribhumi

Last updated 2 Day , 20 hour 7 Views

Advertisement
In this page talks about ( Uttarakhand Devabhumi Matribhumi ) It was sent to us on 11/06/2021 and was presented on 11/06/2021 and the last update on this page on 11/06/2021

Your Comment


Enter code
 
Uttarakhand Devabhumi Matribhumi (English: Uttarakhand, Land of the Gods, O Motherland!) is the official state song of the Indian state of Uttarakhand. The song is written by Hemant Bisht and composed by noted Uttarakhandi folk singer and musician Narendra Singh Negi.
This song is trilingual with first three of its seven verses written in Hindi, while the last four verses are written in Garhwali and Kumaoni languages.

Background

In July 2015, a six-member State Song Selection Committee chaired by Laxman Singh Bisht 'Batrohi' was constituted by the Department of Culture of Uttarakhand Government for the selection of state song. At the selection committee's sixth meet on 19 January 2016, the song Uttarakhand Devabhumi Matribhumi penned by Hemant Bisht, a lecturer of Biology at the Government Inter College, Nainital was finally selected as the official state song among 203 entries it received from all-over India.
On 6 February 2016, the song was approved and adopted by the Uttarakhand Council of Ministers headed by then Chief Minister of Uttarakhand Harish Rawat, as the official state song of Uttarakhand.

Lyrics

{rules="cols"
bgcolor="#D52B1E"
{{center
bgcolor="#FFFFFF"
bgcolor="#0039A6"
{{center
-
{{langhi
उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत शत वन्दन अभिनन्दन,
दर्शन संस्कृति धर्म साधना–(२) श्रम रंजित तेरा कण-कण।
अभिनन्दन! अभिनन्दन!
उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत शत वन्दन अभिनन्दन॥
गंगा यमुना तेरा आँचल दिव्य हिमालय तेरा शीष
सब धर्मों की छाया तुझ पर चार धाम देते आशीष,
श्रीबद्री केदारनाथ हैं–(२) कलियर हेमकुण्ड अतिपावन।
अभिनन्दन! अभिनन्दन!
उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत शत वन्दन अभिनन्दन॥
अमर शहीदों की धरती है थाती वीर जवानों की
आन्दोलनों की जननी है ये कर्मभूमि बलिदानों की,
फूले-फले तेरा यश वैभव–(२) तुझ पर अर्पित है तन-मन।
अभिनन्दन! अभिनन्दन!
उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत शत वन्दन अभिनन्दन॥
रँगीली घाटी शौकों की याँ मडुवा झुँगरा भट अन-धन
ताल थाल बुग्याल गिली चर बून तराई भाबर बण,
भाँति-भाँति लगै गुँजर हैं चाहीं–(२) फिर लै उठास भरी छ मन।
अभिनन्दन! अभिनन्दन!
उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत शत वन्दन अभिनन्दन॥
गौड़ी भैंस्यूँन गुँजता गोठ्यार ऐपण सज्या हर घर हर द्वार
आम धाण की धुरी बेटी-ब्वारी कला प्राण छन शिल्पकार,
बण पुँगड़ा सेरा पन्द्रों मा–(२) बँटणा छन सुख-दुख सँग-सँग।
अभिनन्दन! अभिनन्दन!
उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत शत वन्दन अभिनन्दन॥
कस्तूरी मृग ब्रह्म कमल है भ्योंली बुराँस घुघुति मोनाल
ढोल नगाड़े दमुआ हुड़का रणसिंघा मुरुली सुर-ताल,
जागर हार में थड्या झुमैलो–(२) झ्वड़ा छपेली पाण्डव नर्तन।
अभिनन्दन! अभिनन्दन!
उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत शत वन्दन अभिनन्दन॥
कुम्भ हरेला बसन्त फुल देई उतरिणी कौथिग नन्दा जात
सुमन केसरी जीतू माधो चन्द्र सिंह वीरों की थात,
जियारानी तीलू रौतेली–(२) गौरा पर गर्वित जन-जन।
अभिनन्दन! अभिनन्दन!
उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत शत वन्दन अभिनन्दन… शत शत वन्दन अभिनन्दन॥
Uttarākhaṇḍa devabhūmi mātr̥bhūmi śata śata vandana abhinandana,
darśana saṃskr̥ti dharma sādhanā–(2) śrama rañjita terā kaṇa-kaṇa.
Abhinandana! Abhinandana!
Uttarākhaṇḍa devabhūmi mātr̥bhūmi śata śata vandana abhinandana.
Gaṅgā yamunā terā ām̐cala divya himālaya terā śīṣa
saba dharmoṁ kī chāyā tujha para cāra dhāma dete āśīṣa,
śrībadrī kedāranātha haiṁ–(2) kaliyara hemakuṇḍa atipāvana.
Abhinandana! Abhinandana!
Uttarākhaṇḍa devabhūmi mātr̥bhūmi śata śata vandana abhinandana.
Amara śahīdoṁ kī dharatī hai thātī vīra javānoṁ kī
āndolanoṁ kī jananī hai ye karmabhūmi balidānoṁ kī,
phūle-phale terā yaśa vaibhava–(2) tujha para arpita hai tana-mana.
Abhinandana! Abhinandana!
Uttarākhaṇḍa devabhūmi mātr̥bhūmi śata śata vandana abhinandana.
Ram̐gīlī ghāṭī śaukoṁ kī yām̐ maḍuvā jhum̐garā bhaṭa ana-dhana
tāla thāla bugyāla gilī cara būna tarāī bhābara baṇa,
bhām̐ti-bhām̐ti lagai gum̐jara haiṁ cāhīṁ–(2) phira lai uṭhāsa bharī cha mana.
Abhinandana! Abhinandana!
Uttarākhaṇḍa devabhūmi mātr̥bhūmi śata śata vandana abhinandana.
Gauṛī bhaiṁsyūm̐na gum̐jatā goṭhyāra aipaṇa sajyā hara ghara hara dvāra
āma dhāṇa kī dhurī beṭī-bvārī kalā prāṇa chana śilpakāra,
baṇa pum̐gaṛā serā pandroṁ mā–(2) bam̐ṭaṇā chana sukha-dukha sam̐ga-sam̐ga.
Abhinandana! Abhinandana!
Uttarākhaṇḍa devabhūmi mātr̥bhūmi śata śata vandana abhinandana.
Kastūrī mr̥ga brahma kamala hai bhyoṁlī burām̐sa ghughuti monāla
ḍhola nagāṛe damuā huṛakā raṇasiṅghā murulī sura-tāla,
jāgara hāra meṁ thaḍyā jhumailo–(2) jhvaṛā chapelī pāṇḍava nartana.
Abhinandana! Abhinandana!
Uttarākhaṇḍa devabhūmi mātr̥bhūmi śata śata vandana abhinandana.
Kumbha harelā basanta phula deī utariṇī kauthiga nandā jāta
sumana kesarī jītū mādho candra siṁha vīroṁ kī thāta,
jiyārānī tīlū rautelī–(2) gaurā para garvita jana-jana.
Abhinandana! Abhinandana!
Uttarākhaṇḍa devabhūmi mātr̥bhūmi śata śata vandana abhinandana… śata śata vandana abhinandana.

Theme of the Song


The song is a hymn, praising Uttarakhand as a divine motherland.
The theme of this song is set to reflect the geography, ecology, fauna and flora, culture, festivals, music, cuisine, arts, and lifestyle of the people of Uttarakhand.

See also

 • Emblem of Uttarakhand
 • List of Uttarakhand state symbols
 • Music of Uttarakhand
 • Bedu Pako Baro Masa
 • Jana Gana Mana
 • Vande Mataram
 • List of Indian state songs
 • List of regional anthems

External links

 • Uttarakhand Devabhumi Matribhumi

 • Category:Uttarakhand
  Category:Anthems of Indian states
  Category:Symbols of Uttarakhand
   
  Comments

  There are no Comments yet
  last seen
  Most vists